3 daagse Training Empathische communicatie

voor (professionele) opvoeders en jeugdzorgwerkers die graag doeltreffender willen leren communiceren door het inzetten van empathie.

Authentiek. Persoonlijk. Verbindend.

Empathische communicatie als een manier om jezelf en de ander beter te begrijpen

Training Empathische Communicatie


Empathische communicatie is gebaseerd op het gedachtengoed van Geweldloze of Verbindende communicatie, literatuur over empathie en jarenlange ervaring in de jeugdzorg. Zo ontstond de training Empathische Communicatie als specifieke training voor (professionele) opvoeders en jeugdhulpwerkers.

In het kort:

Geweldloze Communicatie werd ontwikkeld door Marshall Rosenberg. In de kern draait het om het scheppen van samenwerking en communicatie waarin ieders behoefte erkend wordt, zodat het mogelijk is om afspraken te maken die werken. Je zou kunnen zeggen dat het draait om het vinden van lef om de waarheid van een ander en die van jezelf met liefde en zorg te behandelen. Geweldloze Communicatie gaat dus over een grondhouding van verbinding én oefent aan de hand van taal die die grondhouding woorden geeft. Dat is de intentie waaruit de professional steeds, bij iedere keuze in verbinding, handelt.

Wanneer een jeugdprofessional geconfronteerd wordt met een professionele opgave, wordt altijd een beroep gedaan op meerdere bekwaamheden tegelijk: observeren en analyseren, communiceren, overwegen welke interventies in aanmerking komen en wat de effecten daarvan zijn, samenwerken, praktisch handelen, evalueren. Binnen de training Empathische Communicatie gaan we ervan uit dat empathie de rode draad is in de verbinding tussen mensen. Empathie met de ander én met jezelf. Je leert op ervaringsgerichte wijze om op een nieuwe manier kijken naar contact tussen mensen. Empathische communicatie kan je zien als een heel praktische, krachtige tool voor de zorgverlener. Het kan een cruciale rol spelen bij het oplossen van conflicten en werkt de-escalerend. Ook is het inzetbaar als instrument in jeugd- en gezinswerk of in het verbeteren van het contact met mantelzorgers en collega’s.

Praktisch betekent het steeds te kunnen schakelen tussen empathie (luisteren naar een ander en aanwezig kunnen zijn bij wat hij of zij nodig heeft), verbindend uiten (zonder oordeel of verwijt kunnen benoemen wat je voorstelt, wat je kan bijdragen en wat je wilt afspreken) en zelf-empathie (verbinding houden met de eigen geraaktheid, de eigen oordelen en behoeften, zodat gedrag gekozen kan worden in plaats van in reactie ontstaat). Steeds weer keren deze vaardigheden in de training terug: Empathisch luisteren, regie laten en ook nemen, de professionele opvatting benutten en tegelijkertijd in gesprekken niet oordelen over de ander, ingrijpen wanneer een gesprek niet meer mogelijk is of grenzen worden overschreden

De training start met een inventarisatie van hoe het contact nú verloopt tussen jou als hulpverlener/mens en de ander, en wat daar de resultaten van zijn. Daarna wordt er in gegaan op de basismethodiek en de pijlers van Geweldloos Communiceren. In de training maak je kennis met deze pijlers en oefen je ermee in de praktijk. Daarnaast zoomen we specifiek in op opvoedsituaties en escalaties uit de beroepspraktijk en maken we kennis met de begrippen 'empathie als werkwoord', de rede van de logische consequentie en non-verbale empathische communicatie.
Doordat er gewerkt wordt met een duidelijke en methodische structuur, en ervaringsgericht leren kun je direct het geleerde toepassen in je (beroeps)leven.

Trainers?

Trisha Berends van Loenen: https://www.plotwending.nl/

Christiaan Zandt: https://www.ai-opener.nl/over/trainer/christiaan-zandt/ en www.bisho.nl

Wanneer?

De eerstvolgende trainingsmomenten zijn 5 - 12 - 19 december 2022. Iedere trainingsdag duurt van 10 tot 17 uur met 1 uur pauze.

Waar?

Fletcher Familiehotel Paterswolde, Groningerweg 19 (in Paterswolde dus).

Studielast?

Er wordt buiten de traininsdagen om 3 uur zelfstudie verwacht aan de hand van meegegeven opdrachten. De training wordt afgesloten met een reflectie.

Investering?

De investering bedraagt €995,- incl. lunch en materiaal.

Accreditatie?

Het SKJ accrediteerde de training eerder met 22,8 punten. Accreditatie is opnieuw aangevraagd.


Ja, ik wil die training!

Dat kan op 3 manieren:

Ga naar: www.plotwending.nl - contactformulier (of klik op de afbeelding)

bel naar Trisha: 0612627398

Mail naar: trisha@plotwending.nl (onder vermelding van informatie Empathische Communicatie).